line decor
111  
line decor
 
 
 

Institutul Ştiinţifico –Practic de Horticultura şi Tehnologii Alimentare
Tel. (373-22) 24 24 91
Fax. (373-22)24 16 88
Mun. Chişinău, str. Mihail Cogălnicenu, 63

Viticultură şi Vinificaţie
Tel.(373-22)28 54 31
Tel.(373-22)28 50 28
Mun. Chişinău, str. Vieru, 59

Pomicultură
Tel. (373-22)  77 49 39
Tel. (373-22)  76 44 27
Mun. Chişinău, str. Costiujeni, 14
Pomicer@rambler.ru