line decor
111  
line decor
 
 
 

 
 

Cooperare internaţională


În domeniul industriei alimentare:
-Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Industria de Conserve şi Legume Uscate din Federaţia Rusă (or. Moscova);
-Centrul Ştiinţifico-Practic a Academiei de Ştiinţă a Belorusiei pe alimentaţie (or. Minsk);
-Institutul de Plante Medicinale din Polonia;
-Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului (Timişoara România);
-Institutul Naţional de Tehnologii;
-Alimentare din Ucraina (or. Kiev);

În domeniul pomiculturii:
-Colaborare în problemele completării fondului genetic, creării de noi soiuri, schimbului de material săditor, seminţe, tehnologii noi, informaţie ai Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni (România); -Staţiunile de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti, Iaşi, Constanţa, Bistriţa-Năsăud, Cluj-Napoca (România);
-Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (România);
-Staţiunea Pomicola Randwijk (Olanda);
-Institutul Zonal de Selecţie Pomicolă şi Pepinieristică (Moscova-Biriuliovo, Rusia);
-Institutul Selecţie si Cercetări în Pomicultură (Oriol, Rusia);
-Grădina Botanică Nichita din Ialta (Crimeea, Ucraina);
-Institutul de Horticultură din Kiev (Ucraina);
-Institutul de Cercetaţi Ştiinţifice în Horticultură din Ialova (Turcia).

În domeniul viticulturii şi vinificaţiei:
-Ccolaborare în vederea completării fondului genetic, crearea soiurilor noi, studiul soiurilor noi, schimb de infonrmaţie cu instituţiile ştiinţifice de profil din Ucraina, Rusia, România, China, Italia, Franţa, Germania, SUA, Georgia ş.a.