line decor
111  
line decor
                          

  

 

 

 
 
    
A V I Z

În cadrul şedinţei Seminarului de Profil 05.18.07-„Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice” al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare la 26 aprilie 2012, ora 1000 va avea loc examinarea tezei de doctor în tehnică cu tema “Elaborarea tehnologiei de demetalizare a vinurilor în baza utilizării sorbanţilor naturali modificaţi” (Разработка технологии деметаллизации вин на основе использования природных модифицированных сорбентов), prezentată de dna DEGTEARI NATALIA.

Adresa: MD 2070, mun. Chişinău, str. Vieru, 59
     
  
  
O R A R U L   E X A M E N E LO R   D E   D O C T O R A T
pentru sesiunea mai 2012
  
Nr. d/r Denumirea disciplinii Nr. de persoane Data susţinerii examenelor, ora Locul susţinerii
1 Chimia vinului 1 21 mai , ora 9:00 Secţia doctorat
2 Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor vegetale 2 21 mai , ora 11:00 Secţia doctorat
3 Agroecologia 3 21 mai , ora 14:00 Secţia doctorat
4 Microbiologia vinului 1 31 mai , ora 9:00 Secţia doctorat
5 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice 2 31 mai , ora 9:00 Secţia doctorat
6 Tehnologia produselor alimentare 1 31 mai , ora 13:00 Secţia doctorat
7 Controlul şi certificarea produselor alimentare 1 31 mai , ora 13:00 Secţia doctorat
8 Ameliorarea şi producerea seminţelor 3 31 mai , ora 15:00 Secţia doctorat
9 Viticultură 1 31 mai , ora 15:00 Secţia doctorat