line decor
111  
line decor
 
 

            

Obiective

 • crearea soiurilor noi de viţă de vie şi fructe cu diverse direcţii de consum şi cu rezistenţă sporită la factorii defavorabili ai mediului
 • elaborarea şi perfecţionarea tehnologiilor de cultivare a plantaţiilor multianuale.
 • crearea maşinilor, mecanismelor şi utilajelor pentru efectuarea lucrărilor în vii, livezi şi pepiniere.
 • elaborarea proiectelor la înfiinţarea plantaţiilor viticole şi a livezilor.
 • testarea plantaţiilor de altoi şi portaltoi privind puritatea biologică şi fitosanitară.
 • elaborarea tehnologiilor de producere a materialului de înmulţire şi materialului săditor cu valoare biologică ridicată.
 • elaborarea şi implementarea sistemului integrat de protecţie a viilor şi livezilor contra bolilor şi dăunătorilor.
 • elaborarea tehnologiilor de păstrare a strugurilor şi a fructelor.
 • elaborarea tehnologiilor de producere a vinurilor  de origine, precum şi a vinurilor  cologic/biologic pure.
 • elaborarea, expertiza şi actualizarea documentaţiei tehnico-normative din domeniu
 • crearea soiurilor noi legumicole adaptate la condiţiile pedoclimatice locale.
 • introducerea şi cercetarea aprofundată a soiurilor legumicole străine.
 • elaborarea tehnologiilor performante de producere a legumelor, materialului săditor, seminţelor.
 • promovarea soiurilor legumicole adaptate în producţie.
 • elaborarea tehnologiilor de fabricare a produselor alimentare noi prin folosirea proceselor tehnologice şi a utilajelor moderne la prelucrarea fructelor, legumelor, cărnii şi laptelui.
 • elaborarea tehnologiilor de producere a alimentelor cu destinaţie curativ-profilactică.
 • crearea aditivilor alimentari naturali în baza materiei prime autohtone.
 • tehnologii de fabricare a produselor lactate, obţinute prin utilizarea preparatelor bacteriene autohtone.
 • determinarea indicilor naturalităţii şi inofensivităţii produselor şi elaborarea metodelor de evaluare a calităţii alimentelor.
 • elaborarea tehnologiilor de prelucrare a materiei prime secundare cu obţinerea produselor alimentare valoroase.