Описание: Описание: Описание: C:\temp\imag\titlu.jpgОписание: Описание: Описание: C:\temp\imag\head.jpg

Описание: Описание: Описание: C:\temp\mm_spacer.gif

Описание: Описание: Описание: line decor

Описание: Описание: Описание: 1Описание: Описание: Описание: 1Описание: Описание: Описание: 1  

Описание: Описание: Описание: line decor

Описание: Описание: Описание: C:\temp\mm_spacer.gif

 
 
 
 

Описание: Описание: Описание: C:\temp\mm_spacer.gif

Описание: Описание: Описание: C:\temp\mm_spacer.gif
 

Soi de grîu de toamnă CĂPRIANA PLUS

Soi de grîu de toamnă LĂUTAR

Soi de grîu de toamnă MELEAG

Soi de grîu de toamnă NUMITOR

Soi de grîu de toamnă VESTITOR

Soi de orz de toamnă EXCELENT

Soi de orz de toamnă RADANA

Soi de orz de toamnă SCÎNTEIA

Soi de orz de toamnă SPERANŢA

Soi de orz de toamnă TEZAUR

 

GRÎU DE TOAMNĂ

Soiul Dumbrăviţa

Varietateaerythrospermum. Dumbrăviţa face parte din grupa soiurilor intensive semipitice (80-95 cm) a grupei ecologice de stepă cu rezistenţă majorată la cădere (4,7 puncte), cu 1-2 zile mai precoce decît martorul. Masa a 1000 de boabe – 42-48 g. Conţinutul de proteină în boabe e de 13,8 %, de gluten – de 26-27%. Potenţialul genetic al soiului – 6,5 t/ha.

Описание: Описание: Описание: 1

GRÎU DE TOAMNĂ

Soiul Dana

Varietatea – erythrospermum . Aparţine la grupa de soiuri intensive de ecologie silvo-stepică. Soi de tip semipitic (80-90 cm), posedă rezistenţă înaltă la cădere, cu 1-2 zile mai tardiv decît martorul. Masa a 1000 de boabe – 43-48 g. Soiul Dana posedă rezistenţă bună la boli micotice şi iernare. Potenţialul de producţie a soiului – 6,5-7,0 t/ha. După conţinutul de gluten (24-26 %) şi conţinutul de proteină aparţine la grupul de soiuri preţioase.

Описание: Описание: Описание: 1

GRÎU DE TOAMNĂ

Soiul Belceanca 7

Varietatea – lutescens. Soi semitimpuriu de înălţime medie, este mai rezistent la cădere decît martorul. Rezistenţa la iernare şi la secetă e la nivelul soiului Odeskaia 51. Masa a 1000 boabe – 37-44 g. Indicele de recoltare e mai înalt decît la Odeskaia 51. Producţia medie e de 5,2-6,6 t/ha.

Описание: Описание: Описание: 1

GRÎU DE TOAMNĂ

Soiul Belceanca 5

Varietatea lutescens. Face parte din grupul ecologic de silvostepă de tip intensiv. Soi semipitic, înălţimea taliei 65-72 cm, este foarte rezistent la cădere. Rezistenţa la iernare şi secetă e medie. Conţinutul de proteină în boabe e de 13,5%, de gluten – 26,0%. Masa a 1000 boabe – 35-40 g, variază în dependenţă de condiţiile de creştere. Potenţialul de producţie e de 6,5-7,0 t/ha.

Описание: Описание: Описание: 1

GRÎU DE TOAMNĂ

Soiul Izvoraş

Varietatea erythrospermum. Soi cu talie medie, rezistent la cădere, semitimpuriu. Potenţialul genetic – 6,0-6,5 t/ha. Conţinutul de proteină 12,8%, de gluten – 24,0%

Описание: Описание: Описание: 1

GRÎU DE TOAMNĂ

Soiul Măgura

Varietatea – lutescens. Aparţine grupei de soiuri semipitice (68-84 cm), se evidenţiază prin rezistenţă majorată la cădere (5 puncte). Rezistenţa la ger şi secetă e înaltă. Conţinutul de proteină în boabe e de 12,3%, de gluten – 24-26%. Masa a 1000 boabe este medie (37-44 g). Potenţialul de producţie e de 7,6-7,9 t/ha. E omologat în Moldova din 2002.

Описание: Описание: Описание: 1

GRÎU DE TOAMNĂ

Soiul Columna

Varietatea erythrospermum. Aparţine la grupa de soiuri intensive de tip ecologic de silvo-stepă. Soiul are talie medie (90-100 cm), dar posedă rezistenţă mai înaltă la cădere decât martorull (+2 puncte).Aparţine la grupa soiurilor semitimpurii. Conţinutul de gluten constitue 25%, iar de proteină 13,6%. Masa a 1000 boabe variază în dependenţă de condiţiile cultivării (44-54 g). Potenţialul de producţie e de 7,5 t/ha. E omologat în Moldova din 2002.

Описание: Описание: Описание: 1

GRÎU DE TOAMNĂ

Soiul Aluniş

Varietateaerythrospermum. Aparţine la grupa de soiuri semiintensive, ecologică de silvo-stepă. Soiul are talie medie (87-104 cm) şi posedă rezistenţă la cădere la nivelul martorului (4,3 puncte).Aparţine la grupa soiurilor semitimpurii. Soiul Aluniş după conţinutul de proteină şi gluten e la nivelul martorului – 13,9% şi 27,7%. Bobul este de mărime medie, masa a 1000 boabe e de 36-46 g. Rezistenţa la boli micotice e la nivelul soiului Odescaia 117.

Описание: Описание: Описание: 1

ORZ DE PRIMĂVARĂ

Soiul Ionel

Aparţine varietăţii nutans. Talia plantelor e până la 70 cm. Rezistent la cădere şi la scuturare. Masa a 1000 boabe – 47,9g. Soi semitimpuriu. Rezistenţa la secetă şi boli este la nivelul soiurilor martori. Producţia maximă – 5,3 t/ha. Masa hectolitrică depăşeşte 619 g/l. Se recomandă pentru cultivare la furaj şi pentru fabricarea berii.

Описание: Описание: Описание: 1

ORZ DE TOAMNĂ

Soiul Moldavschi 18

Varietatea pallidum. Tulpină cu înălţimea de 90-110 cm, groasă. Rezistenţă medie la cădere. Rezistenţa la iernare şi la secetă – bună. Creşte bine în perioada de primăvară. Conţinutul de proteină – 10,6-12,5 %, amidon – 51-52%, masa volumetrică – 652-665 g/l. Masa a 1000 boabe – 41-47 g. Potenţialul genetic al soiului e de 7,0 t/ha.

Описание: Описание: Описание: 1

ORZ DE TOAMNĂ

Soiul Mugurel

Varietatea pallidum. După înălţimea plantelor şi perioada de vegetaţie soiul este la nivelul martorului Iarna. Rezistenţa la cădere este mai înaltă decît la martor. Indicele de iernare al soiului este înalt, iar rezistenţa la secetă medie. Masa a 1000 de boabe – 35,0-49,0 g. Potenţialul de producţie – 8,0 t/ha. Conţinutul de proteină în boabe e de 9,2-13,1%.

Описание: Описание: Описание: 1

ORZ DE TOAMNĂ

Soiul Tighina

Varietateapallidum. Perioada de vegetaţie – 256-277 zile. Talia plantei e de 105-135 cm. Rezistenţa la cădere este înaltă, la iernareînaltă, la secetămedie. Rezistenţa la făinare şi helmintosporioză e bună. MMB – 38-48 g, conţinutul de proteină în boabe – 9,3-11,6 %. Soiul poate fi folosit la fabricarea berii. Potenţialul genetic – 5,5-6,0 t/ha.

Описание: Описание: Описание: 111

ORZ DE PRIMĂVARĂ

Soiul Sonor

Aparţine variaţiei nutans. Talia plantelor e mijlocie (71 cm). Rezistent la cădere. Masa a 1000 boabe – 48,0-58,0 g. Conţinutul de proteină – 10,1-12,9%, de amidon – 40,4-52,2%. Greutatea hectolitrică depăşeşte 600 g/l.Soiul posedă o rezistenţă înaltă la boli. E rezistent la secetă, se deosebeşte prin plasticitate ecologică. Se recomandă pentru furaj şi fabricarea berii. Potenţialul genetic – 4,5-5,0 t/ha.

Описание: Описание: Описание: 1