Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\temp\imag\titlu.jpgОписание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\temp\imag\head.jpg

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\temp\mm_spacer.gif

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: line decor

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: 1Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: 1Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: 1  

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: line decor

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\temp\mm_spacer.gif

 
 
 
 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\temp\mm_spacer.gif

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\temp\mm_spacer.gif  

Obiective:

 

·        Crearea soiurilor şi hibrizilor înalt productivi ai culturilor de cîmp, rezistenţi la principalele boli şi dăunători, cu indici înalţi ai calităţii producţiei, toleranţi la factorii nefavorabili ai mediului;

·        Elaborarea şi perfecţionarea tehnologiilor ecologic inofensive de cultivare ale plantelor de cîmp, ce asigură economisirea resurselor energetice neregenerabile;

·        Elaborarea noilor sisteme de agricultură, ce asigură dezvoltarea durabilă a ramurii, reproducerea fertilităţii solului şi producerea produselor ecologice;

·        Perfecţionarea proceselor tehnologice şi a sistemelor de maşini pentru cultivarea plantelor de cîmp şi elaborarea modelelor noi de maşini agricole şi a organelor de lucru;

·        Producerea de seminţe în verigile primare şi multiplicarea seminţelor de reproducţii înalte în baza de contract cu gospodăriile semincere;

·        Pregătirea specialiştilor de calificare înaltă prin doctorantură la specialităţile ameliorarea şi producerea de seminţe, fitotehnie şi agrotehnică.