Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\temp\imag\titlu.jpgОписание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\temp\imag\head.jpg

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\temp\mm_spacer.gif

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: line decor

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: 1Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: 1Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: 1  

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: line decor

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\temp\mm_spacer.gif

 
 
 
 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\temp\mm_spacer.gif

 

Laboratorul de ameliorare şi tehnologii de cultivare ale culturilor leguminoase şi furajere

 

Описание: Описание: Описание: Описание: DSCN2763

Şef de laborator

 

Valeriu VOZIAN,

doctor în ştiinţe agricole,

Om emerit al Republicii Moldova

 

Laboratorul de ameliorare şi tehnologii de cultivare ale culturilor leguminoase  a fost fondat în 1944. Un aport deosebit în crearea soiurilor de culturi leguminoase şi furajere aparţine amelioratorilor V.Gordienco, Irina Procofieva, N.Golban, Victoria Corobco, Ecaterina Vetrova, V.Cazanji, I.Tcacenco ş.a.

Pe parcursul activităţii ştiinţifice în laborator au fost create şi omologate 62 soiuri de culturi leguminoase şi furajere inclusiv: 13 soiuri de mazăre, 20 soiuri de soia, 11 soiuri de fasole, 13 soiuri de măzăriche de toamnă şi de primăvară, 4 soiuri de lucernă, 1 soi de Galega oficinalis şi 1 soi de mei. Cota lor în agricultura Moldovei e de 80-90% din suprafeţele cultivate cu aceste culturi.

 

Описание: Описание: Описание: Описание: DSCN2815           Описание: Описание: Описание: Описание: IM013283

 

Soiurile recent omologate de mazăre, soia, fasole, măzăriche posedă un potenţial biologic înalt de producţie, îmbinate cu o calitate înaltă, rezistenţă la cădere, la secetă şi toleranţă la boli.

Concomitent cu cercetările ştiinţifice echipa actuală de amelioratori participă activ la implementarea realizărilor ştiinţei în practica de producere.

În prezent în laborator activează 6 colaboratori ştiinţifici, 6 laboranţi şi 6 muncitori.

 

Описание: Описание: Описание: Описание: IM013305