Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\temp\imag\titlu.jpgОписание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\temp\imag\head.jpg

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\temp\mm_spacer.gif

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: line decor

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: 1Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: 1Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: 1  

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: line decor

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\temp\mm_spacer.gif

 
 
 
 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\temp\mm_spacer.gif

 

 

Laboratorul de protecţie a plantelor

 

Описание: Описание: Описание: Описание: Seminar 21

Şef de laborator

 

Mihail VRONSCHIH,

doctor habilitat în ştiinţe biologice,

profesor universitar

membru-corespondent al AŞM

 

 

În diferite perioade laboratorul a fost condus de T.Polevoi (1945-1952), A.Custov (1959-1961), M.Moldovan (1962-1967) şi T.Colesnic (1968-1971).

Pe parcursul activităţii au fost elaborate şi implementate sisteme complexe, sisteme integrate de protecţie ale culturilor de câmp adecvate etapei de dezvoltare tehnologică a agriculturii republicii.

În ultimii 30 de ani au fost elaborate şi implementate sisteme ecologic inofensive integrate de protecţie ale culturilor de câmp, incluse în calitate de blocuri în tehnologiile de cultivare, au fost aprobate standarde referitor la aceste tehnologii.

 

Описание: Описание: Описание: Описание: DSCN2790               Описание: Описание: Описание: Описание: DSCN2693

 

În baza analizei sistemice a agrocenozelor a fost stabilită influenţa factorilor meteo şi antropogeni asupra dezvoltării şi nivelului de nocivitate a celor mai nocivi şi fitopatogeni, au fost elaborate variantele de prognoza pe termen lung a nivelului de dezvoltare a bolilor şi dăunătorilor în dependenţă de variantele tehnologiilor de cultivare ale culturilor şi schimbările posibile ale climei Moldovei.

 

Описание: Описание: Описание: Описание: DSCN2718                Описание: Описание: Описание: Описание: DSCN2712

 

În pepiniera de carantină pe fond natural şi artificial de infectare anual se efectuează aprecierea a 2,8-3,2 mii de mostre de material autohton de ameliorare şi 500-800 de mostre importate din diferite ţări ale lumii. Colaboratorii laboratorului sunt coautori a 23 de soiuri şi hibrizi cu nivel sporit de rezistenţă la cei mai periculoşi patogeni.

În cadrul sectorului de combatere a buruienilor se efectuează testări ale diferitor variante de sisteme de combatere a buruienilor în condiţiile asolamentului specializat. Anual se testează câte 65-75 de preparate, cele mai eficiente sunt recomandate pentru implementare în fitotehnia republicii.

Cercetătorii laboratorului sunt posesori a 16 adeverinţe de autor de invenţii, autori a 25 monografii şi culegeri, a peste 560 articole ştiinţifice.

În prezent în laborator activează 8 cercetători ştiinţifici, 6 laboranţi şi 6 muncitori.