Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\temp\imag\titlu.jpgОписание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\temp\imag\head.jpg

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\temp\mm_spacer.gif

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: line decor

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: 1Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: 1Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: 1  

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: line decor

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\temp\mm_spacer.gif

 
 
 
 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\temp\mm_spacer.gif

 

 

Laboratorul de tehnologii şi sisteme agrotehnice

 

Описание: Описание: Описание: Seminar 21

Şef de laborator

 

Boris BOINCEAN,

doctor habilitat în ştiinţe agricole,

profesor cercetător

 

Laboratorul a fost fondat în anul 1944. Pe parcursul anilor o contribuţie considerabilă în dezvoltarea bazei agronomice a agriculturii Republicii Moldova au avut savanţii M.Sidorov, N.Lebedev, I.Liberştein, P.Chibasov, Z.Naconecinaia, V.Mihalcevschi, M.Maţăna,  L.Nica ş.a.

Laboratorul înfăptuieşte cercetări în experienţe de lungă durată pe asolamente, culturi permanente, sisteme de fertilizare în asolament şi irigare cu o durată de mai bine de jumătate de secol. Începând cu 1989 în laborator au fost iniţiate experienţe polifactoriale cu studierea acţiunii şi interacţiunii rotaţiei culturilor, sistemelor de lucrare şi fertilizare ale solului în lipsa mijloacelor chimice de combatere ale bolilor, dăunătorilor şi buruienilor.

 

Описание: Описание: Описание: IM013352                  Описание: Описание: Описание: Asolamente

 

Rezultatele obţinute în experienţele de lungă durată ale laboratorului au stat la baza elaborării sistemului de agricultură ştiinţific argumentat în Republica Moldova, la pregătirea unui şir de monografii pe asolamente, irigare, lucrarea şi fertilizarea solului în asolament, managementul buruienilor ş.a. Ele servesc pentru instruirea permanentă a producătorilor agricoli, indiferent de forma de proprietate asupra pământului, la pregătirea studenţilor şi doctoranzilor.

Baza ştiinţifică acumulată permite argumentarea posibilităţii tranziţiei la un sistem de agricultură durabilă, inclusiv ecologică în Republica Moldova.

La momentul actual în laborator activează 12 colaboratori, 8 laboranţi şi 4 muncitori.

 

Описание: Описание: Описание: DSC_2076