Intreprinderea de Stat „Statia de Stat pentru Incercarea Masinilor” a fost fondata in anul 1954,care reprezinta o statie zonala de incercari a masinilor.
Intreprinderea este specializata in domeniul incercarilor tractoarelor, masinilor agricole pentru prelucrarea viilor si livezilor, masinilor pentru combaterea bolilor si vatamatoriilor plantelor agricole, masinilor pentru cultivarea culturilor agricole si prelucrarea solului, masini pentru prepararea nurtreturilor.
In anul 1992 statia a trecut sub jurisdictia Republicii Moldova. in prezent este unica institutie in Republica, acreditata pentru desfasurarea aceastui gen de activitate, certificat de acreditare nr. SNAIMDCAECPZI5 03278 din 01 IUNIE 2009.
Incepand cu anul 1992 si pana in prezent la statie au fost incercate peste 300 mostre de tehnica agricola a producatorilor autohtoni si de peste hotare.
Statia dispune de cadre necesare de specialisti - cercetatori cu staj de lucru in domeniu de la 25 pana la 40 ani. Totodata dispunem de acte normative si legislative necesare pentru petrecerea incercarilor conform standardului european ISO 17025, standarde interstatale, ramurale si reglamentari tehnice „Cerinte generale pentru incercarea tractoarelor, masinilor si utilajelor" aprobate prin ordinul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare nr. 162 din 10 iunie 2006.