Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

1. MIJLOACE DE TRANSPORT
1.1. Tractoare şi şasiuri autopropulsate
1.2 Automobile
1.3.Mijloace tehnice de încărcat şi transportat
1.4. Remorci şi semiremorci pentru tractoare
1.5. Mijloace de încărcare universal

2. LUCRAREA SOLULUI, SEMĂNATUL, ADMINISTRAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR ŞI PROTECŢIA PLANTELOR

2.1. Maşini pentru lucrarea de bază şi superficială a solului şi semănat
2.2. Maşini pentru lucrarea superficială a solului
2.3. Maşini pentru semănat
2.4. Dispozitive de cuplare
2.5. Agregate combinate.
2.6. Maşini pentru protecţia solului contra eroziunii eoliene
2.7. Maşini pentru pregătirea şi administrarea îngrăşămintelor minerale
2.8. Maşini pentru administrarea îngrăşămintelor organice
2.9 Maşini pentru protecţia chimică şi biologică a plantelor

3. CULTIVAREA ŞI RECOLTAREA PLANTELOR AGRICOLE PE PANTE
3.1 Maşini pentru terasiere şi lucrarea solului pe pante
3.2 Maşini pentru protecţia solului împotriva eroziunii acvatice
3.3 Maşini pentru cultivarea culturilor agricole pe pante

4. CULTIVAREA RECOLTAREA ŞI PRELUCRAREA DUPĂ RECOLTAREA CERIALELOR, LEGUMENOASELOR, CULTURILOR OLEAGINOASE ŞI IERBURI PENTRU SEMINŢE
4.1. Maşini pentru recoltarea culturilor păioase şi leguminoase
4.2. Maşini pentru cultivat şi recoltat porumb, floarea soarelui, soie şi sorg.
4.3 Complexe de maşini şi instalaţii pentru prelucrarea după recoltare şi păstrarea cerealierelor alimentaro-furajere şi seminţelor

5. CULTIVAREA ŞI RECOLTAREA CULTURILOR TEHNICE
5.1 Maşini pentru cultivarea şi recoltarea sfeclei de zahăr şi seminţelor ei
5.2 Maşini pentru cultivarea şi recoltarea rădăcinoaselor furajere
5.3 Maşini pentru cultivarea şi recoltarea tutunului
5.4 Maşini pentru cultivarea şi recoltarea plantelor medicinale şi eterooleaginoase

6. CULTIVAREA, RECOLTAREA ŞI PRELUCRAREA DUPĂ RECOLTARE A CARTOFULUI, CULTURILOR LEGUMICOLE ŞI BOSTĂNOASE

6.1. Maşini pentru cultivarea, recoltarea şi prelucrarea după recoltare a cartofului.
6.2. Maşini pentru cultivarea, recoltarea şi prelucrarea după recoltarea a culturilor legumicole în cîmp
6.3. Maşini pentru cultivarea, recoltarea şi prelucrarea a culturilor bostănoase.
6.4.Maşini şi utilaj pentru producerea seminţelor culturilor leguminoase şi bostănoase
6.5.Maşini pentru creşterea răsadului şi legumelor în sere

7. CULTIVAREA ŞI RECOLTARE CULTURILOR DE ÎNSILOZARE ŞI IERBURILOR

7.1 Maşini pentru recoltarea ierburilor şi culturilor de însilozare: cositoare de laminat, cositoare
7
.2. Greble
7.3. Maşini pentru colectarea fânului presat
7.4. Maşini pentru colectarea fânului risipit
7.5. Maşini pentru recoltarea ierburilor si culturilor de însilosare

8. LUCRAREA SOLULUI, SĂDIREA ŞI ÎNGRIJIRE PLANTAŢIILOR MULTEANUALE, RECOLTAREA RECOLTEI

8.1. Maşini pentru cultivarea materialului de plantare, îngrijire a livezilor şi pomuşoarelor, recoltarea recoltei.
8.2. Maşini pentru cultivarea materialului de plantare, plantarea, îngrijirea viilor şi recoltarea roadeo.

9. SISTEME DE MAŞINI PENTRU MECANIZAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE ÎN ZOOTEHNIE

9.1. Lista întreprinderilor ce confecţionează mijloace tehnice pentru sectorul zootehnic
9.2. Maşini şi utilaje pentru mecanizarea fermelor de bovine
9.3. Maşini şi utilaje pentru mecanizarea fermelor de suine
9.4. Maşini şi utilaje pentru mecanizarea fermelor de ovine
9.5. Maşini şi utilaje pentru mecanizarea aviculturii
9.6. Maşini şi utilaje pentru prepararea nutreţurilor combinate
9.7. Utilaj pentru alimentarea fermelor cu apă
9.8. Utilaj şi instalaţii pentru asigurarea cu căldură, microclimă, şi tratarea cu raze a animalelor şi păsărilor