INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

    Istoria Institutului porneşte din anul 1956, cînd prin hotarârea Consiliului de Ministri al RSS Moldoveneşti , în suburbia Chisinaului s. Cioresti s-a fondat Statiunea de Cercetare în domeniul Zootehniei si Medicinei Veterinare. În anul 1958 Statiunea este reorganizata în Institutul Moldovenesc de Cercetari în Zootehnie si Medicina Veterinara . Pe parcursul a celor peste 50 ani, IMCZMV a suportat un sir de transformari organizatorice, fiind ca institutie de baza în componenta mai multor Asociatii Ştiintifice de Producere "Zarea", "Tevit" pîna în anul 2005, cînd s-a reorganizat în Institutul de Zootehnie si Medicina Veterinara . În anul 2007, Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare acreditează Institutul de Zootehnie şi Medicină Veterinară pe profilul "Tehnologii în zootehnie şi medicină veterinară". Prin Hotărîrea Guvernului nr,761 din 24 iunie 2008 Institutul este reorganizat prin transformare în Instituţie de drept public din sfera ştiinţei şi inovării “Institul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară”, atribuindui funcţiile de fondator al Î.S. “Staţiunea Tehnologico-Experimentală Maximovca”, care, în prezent, este poligonul ştiinţifico-aplicativ principal al Institutului, deţinînd genofond valoros de animale agricole. Rămînînd organizaţia principală din sfera ştiinţei şi inovării în domeniu, Institutul efectueaza cercetarile în ramurile de baza a sectorului zootehnic din ţară: taurine, ovine, iepuri de casă, albine, medicina veterinară şi, concomitent, coordoneaza activităţile respective în ramurile creşterii porcinilor și păsărilor, efectuînd finanţarea programelor de cercetare a entităţilor în cauză. Potential Stiintific si Logistic În cadrul Institutului activeaza circa 70 de angajaţi, inclusiv 22 cercetatori stiintifici, din care: 5 doctori habilitati si 10 doctori în agricultura, medicina veterinară şi biologie.

Institutul dispune de:
  • Bibliotecă ştiinţifică de profil;
  • Sală de calculatoare cu ieşire în Internet;
  • Laborator performant pentru analize chimice a calităţii nutreţurilor;
  • Analizator pentru probe biochimice a sîngelui la animale;
  • Utilaj adecvat pentru cercetările calităţii lînei de ovine;
  • Colecţii de pielicele şi blănuri de ovine;
  • Utilaj de laborator pentru transfer de embrioni.

example1

    Cercetările se efectueaza în laboratoarele Institutului şi în teren - fermele Staţiunii Tehnologico-Experimentale „Maximovca”, fermele altor gospodării agricole cu care structurile ştiinţifice respective activează în bază de contracte economice.