COLABORAREA CU INSTITUŢIILE DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE       Pentru dezvoltarea domeniilor de cercetare ştiinţifică ale Institutului, schimb de experienţă, pregătirea şi perfecţionarea cadrelor ştiinţifice, realizarea unor proiecte de interes comun, IŞPBZMV colaborează cu multiple instituţii ştiinţifice de profil similar, precum şi cele de învăţămînt superior de peste hotare şi din ţară:

 • - Institutul de Zootehnie din Polonia (Instytut Zootechniki PIB);
 • -Institutul de Ştiinţe Zootehnice - Costinbrod, Bulgaria (Институт Животноводческих Наук- Костинброд);
 • - Institutul Agrar al Universităţii din or.Şihăţzî, Republica Populară Chineză;
 • - Institutul de Cercetare şi Producere pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor „Palas Constanţa” (România);
 • - Institutul de Ameliorare şi Genetica Animalelor al AŞAU (Институт Разведения и Генетики Животных Украинской Академии Аграрных Наук);
 • - Centrul Ştiinţifico-Practic de Zootehnie al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Bielarusei (РУП «Научно-практический центр по животноводству» Национальной Академии Наук Беларуси);
 • - Institutul de Genetică şi Ameliorare a Animalelor al AŞAR, Sankt Petersburg, F. Rusă (Институт Генетики и Разведения Животных Российской Академии Сельскохозяйственных Наук)
 • - Institutul de Zootehnie şi Producerea Nutreţurilor AŞAR din Stavropol, F. Rusă (Ставропольский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства Российской Академии Сельскохозяйственных Наук);
 • - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (România);
 • - Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”;
 • - Centrul de Pedologie Aplicată;
 • - Institutul de Microbiologie al AŞM;
 • - Institutul de Zoologie al AŞM;
 • - Institutul de Chimie al AŞM
 • - Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii a UASM;
 • - Faultatea de Medicină Veterinară a UASM;