ACTIVITATEA DE EXTENSIUNE


    Extensiunea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice ale Institutului reprezintă un obiectiv important în activitate. Atingerea dezideratului, se realizează prin: -organizarea şi desfăşurarea Seminarelor ştiinţifico-practice la diverse niveluri şi cu spectrul larg de utilizatori...
Secvenţe din sala Institutului la Seminarul republican cu participarea Ministrului agriculturii dlui V. Cosarciuc (august 2010) pe problema implementării tehnologiilor moderne de producere şi procesare a laptelui

Partea practică a Seminarului


Seminarul specializat pentru crescătorii de ovine privind implementarea mulsului mecanic al oilor
(s. Negureni, r-nul Teleneşti, a.2010)
Discuţii pe problemă...
Partea practică -mulsul...


Seminare pentru crescătorii de animale pe problemele nutriţiei şi implementarea tehnologiilor avansate de preparare a furajelor


Participarea cercetătorilor Institutului la diverse emisiuni televizate şi radiofonice ce abordează tematica activităţilor în sectorul zootehnic şi de cercetare în domeniu
example1

Elaborarea şi publicarea monografiilor, manualelor didactice, participarea cercetătorilor ştiinţifici la predarea cursurilor universitare şi de perfecţionare a cunoştinţelor organizate pentru fermieri şi alte categorii de specialişti din sector

Publicarea rezultatelor cercetărilor în revistele ştiinţifice şi ştiinţifico-practice de specialitate din ţară şi peste hotare, participarea la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice cu rapoarte şi articole în culegeri de lucrări naţionale şi cele internaţionale din mai multe ţări: Italia, România, Bulgaria, Olanda, Ungaria, Finlanda, Irlanda de Nord, Federaţia Rusă, R.Bielarusi, Ucraina, Tadjikistan