Laborator Biotehnologii în Reproducere şi Transfer de Embrioni


example4

  Activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniul reproducerii animalelor s-a iniţiat în anul 1958 odată cu crearea laboratorului de însămânţări artificiale a animalelor în cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Zootehniei şi Medicinii Veterinare. Primele cercetări ştiinţifice au avut drept scop elaborarea metodelor eficiente de conservare a materialului seminal. Cercetările au fost conduse de şeful laboratorului doctorul habilitat în ştiinţe biologice Corotcov A., care şi-a dedicat investigaţiile studiului metodelor de conservare a spermei de taur şi de berbec, influenţei acestora asupra rezultatelor însămânţării artificiale şi a calităţii descendenţilor. Ulterior, s-au produs mai multe restructurări organizatorice ale laboratorului, inclusiv şi a spectrului de probleme investigate.
   Odată cu trecerea creşterii animalelor de interes zootehnic în condiţiile tehnologiilor avansate, din a. 1972 s-a modificat şi structura problemelor investigate, fiind create noi secţii de cercetări ştiinţifice, iar laboratorul de Însămânţări Artificiale s-a transformat în laboratorul Biotehnologii de reproducere a animalelor, condus de doctorul habilitat în biologie, profesor universitar Nauc V., apoi de doctorul habilitat, profesor universitar Darie G. (1976-1982); doctorul în ştiinţe biologice Sicrii I.(1983-2003). Din anul 2005 laboratorul funcţioneză sub denumirea „Biotehnologii în reproducere şi transfer de embrioni”, fiind condus de doctorul habilitat în biologie, profesor universitar, Darie G. example4
   Pe parcursul a mai multor ani laboratorul a servit drept bază republicană de şcolarizare a specialiştilor în domeniul însămânţării artificiale la taurine, suine şi oi. Colectivul laboratorului şi-au direcţionat eforturile la perfecţionării metodelor de organizare a reproducerii în ferme şi complexe de tip industrial şi implementarea acestora în practica zootehnică. Cercetătorii laboratorului au elaborat un mediu de diluţie nou al materialului seminal destinat crioconservării, care a substituit mediul de diluţie importat din Franţa. Această elaborare (autori: V. Nauc, G.Darie, V.Deleu şi al.) a fost implementată la 19 staţiuni de însămânţări artificiale din fosta URSS. Mediul elaborat a fost brevetat cu brevet de invenţie. Pentru elaborarea şi implementarea tehnologiilor noi de organizare a reproducţiei, autorilor, în a. 1983, li s-a decernat Premiul de Stat în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii. În anul 2006, ulterioare elaborări ai colectivului laboratorului au fost apreciate cu Medalia de Aur la Salonul Internaţional de Inovaţii – Cercetare şi Tehnologii Noi „BRUSSELS – EURECA”, iar de Guvernul Republicii Moldova cu DIMPLOMĂ de gradul întâi. O altă direcţie de cercetare în cadrul laboratorului este elaborarea metodelor de profilaxie şi tratare a sterilităţii la femele. Activităţile practice şi cercetările ştiinţifice efectuate în laborator au contribuit şi contribuie la sporirea ritmului de ameliorare a efectivului de animale precum şi majorarea natalităţii prin colectarea, conservarea, depozitarea şi folosirea raţională a materialului biologic de la reproducătorii testaţi după calitatea descendenţilor.

example1

   Din a. 2008 în urma reorganizărilor efectuate în domeniul ştiinţei şi inovării, cercetările ştiinţifice în domeniul reproducţiei se realizează în baza elaborării şi implementării biotehnologiilor moderne ca transfer de embrioni şi fecundaţia in vitro.    Perspectiva în domeniul reproducerii este bazată pe problemele elaborării şi implementării biotehnoogiilor moderne în practica zootehnică.
   Implementarea în practică a elaborărilor brevetate cu nr.3226, 3035, 3340 ale laboratorului vor eficientiza ritmul de înmulţire, nivelul producţiilor, structura genetică a populaţiilor, longevitatea reproductivă şi eficienţa economică a creşterii animalelor.
example1
example1
example1
example1
example1
example1