Laborator Tehnologii de Creştere şi Exploatare a Bovinelor


example4

    Acum 55 ani de la fondarea Institutului si-a început activitatea ştiinţifică acest laborator. Iniţial, cercetările laboratorului au fost dedicate sporirii producţiei de lapte la bovinele care se creşteau şi se exploatau în gospodăriile colective din republica. Primele cercetări au avut drept scop abordarea problemelor ştiinţifice în vederea ameliorării caracterelor productive şi potenţialului genetic existent al raselor locale de bovine prin utilizarea taurilor reproducători crescuţi şi întreţinuţi la staţiile de însămînţări artiviciale dislocate în teritoriu - în fiecare raion. Pe parcursul activităţii sale, laboratorul a fost condus de mai multe persoane marcante în domeniu, primul şef al laboratorului fiind Şirşov А. - 1956-1958, apoi au urmat Vasiliev G. – 1958-1961; Şumilo А. – 1961-1978; Dolgov А. – 1978-1982; Smirnov E. – 1982-2010.

example4
example4
Roşie de stepă
Simmental
example4
Metişi cu rasa Jersey

    Din anul 2014 şeful laboratorului Tehnologii de Creştere şi Exploatare a Bovinelor este numită d-na Constandoglo Alexandra. În legătură cu implementarea în republică a tehnologiei industriale de exploatare a taurinelor şi în scopul sporirii producţiei de lapte, a fost elaborat un program de creare a unui tip nou de taurine, aplicînd încrucişări ai raselor Roşie de Stepă şi Simmental cu taurii reproducători din rasele Bălţată cu negru şi Holstein de import.

example1

   Implementarea programului s-a iniţiat în anul 1976, întrunind în sine patru etape de ameliorare şi apoi creşterea „în sine” a taurinelor tipului nou.    Etapa a patra a programului a fost finisată către anul 2008 prin aprobarea de stat a realizării de ameliorare şi obţinerea brevetului de invenţie - tipul moldovenesc al rasei Bălţată cu negru.
example1
example1

   Un aport esenţial la implementarea cercetărilor de ameliorare şi creare a tipului nou de taurine l-a avut fondarea în anul 1976 a Asociaţiei ştiinţifice de producere „Zarea” cu 18 gospodării de prăsilă în toată republica. example4
   Din anul 1990, Asociaţia a fost reorganizată cu includerea în componenţa sa a gospodăriei de stat „Zarea” şi Centrului Republican de Ameliorare şi Reproducere a Animalelor. Investigaţiile cercetătorilor laboratorului la etapa respectivă au contribuit esenţial la selectarea vacilor mame producătoare de tauri, obţinerea, selectarea şi creşterea taurilor reproducători care se transferau la Eleverul republican, urmată de testarea acestora după calitatea descendenţei. La cercetările realizate în vederea creării tipului nou de taurine a avut o contribuţie substanţială doctorul în agricultură, şeful laboratorului dl Smirnov Ernst, care a condus această subdiviziune timp de 27 ani, activînd în cadrul Institutului 52 de ani (1958 -2010).
   Selectarea tăuraşilor pentru creştere la Elever s-a efectuat numai după verificarea paternităţii lor. Între anii 1990-2001 a fost investigată paternitatea la 526 capete de tăuraşi de reproducţie autohtonă din care s-au selectat pentru creştere 415 capete cu paternitatea confirmată imunogenetic. Implementarea metodei imunogenetice de verificare a paternităţii la taurine şi investigaţiile respective a laboratorului au contribuit esenţial la reglementarea evidenţei din fermele de prăsilă şi au diminuat erorile de la 25 pînă la 4,5%.
example1
example1

   Cu considerenţa acestor cercetări au fost întemeiate linii de tauri reproducători în tipul de taurine creat în republică.
   În cercetările realizate de laborator pe parcursul activităţii subdiviziunii au luat parte activă: şeful laboratorului, doctor în agricultură E.Smirnov, doctorii Coleada A., Salii I., Focşa V., Constandoglo A., Marcenco A., cercetătorii ştiinţifici Munteanu Gh., Curuliuc V., Munteanu I., laboranţii Bugai V., Dobrovolschi T., Ciubatico N., Grădinari E., Buga Z.
   La etapa actuală colaboratorii laboratorului Tehnologii de Creştere şi Exploatare a Bovinelor sunt preocupati de menţinerea şi dezvoltarea fondului genetic al taurinelor de rasă, ameliorarea caracterelor productive a celor 3 rase de bază din ţară - Simmental, Roşie estonă şi tipului moldovenesc al rasei Bălţată cu negru, selectarea tăuraşilor pentru creştere şi reproducţie, implementarea şi testarea raselor de taurine de import (Holstein, etc) implementarea tehnologiilor moderne de exploatare a taurinelor pentru producţia de lapte.
example1
example1
example1

   Pentru aportul adus la dezvoltarea ramurii taurinelor în Republica Moldova, implementarea tehnologiilor industriale şi realizărilor de selecţie în practică, cercetătorilor laboratorului li s-au conferit titluri onorifice şi a fost decoraţi cu medalii de stat: Om Emerit (E. Smirnov), „Za trudovoe otlicie” (V. Curuliuc).