Laborator Tehnologii de Creştere şi Exploatare a Ovinelor și Caprinelor


example4

    Laboratorul de cercetări ştiinţifice în ramura ovinelor şi-a iniţiat activităţile în componenţa Institutului începînd cu septembrie a. 1956 şi a fost condus iniţial de dl. Radionov, apoi dl. Mojaev, iar din anul 1960 timp de peste două decenii de d-na Dovbuş Fedosia.    Activitatea ştiinţifică a laboratorului la etapa respectivă a fost axată pe cele două direcţii principale: - elaborarea metodelor efeciente de sporire a indicilor de reproduţie şi a celor de producţie ale ovinelor indigene de rasa Ţigaie; - ameliorarea calităţii buclajului şi a producţiei de pielicele la populaţia autohtonă de ovine Ţuşca.    La realizarea obiectivelor ştiinţifice puse în faţa laboratorului în perioada menţionată au contribuit Dovbuş Fedosia, Babenco V.., Bogdanovici N., Goţulenco B., Frunze I., Şoimu C., Vornicov V., Gusicov A., Leapina N., Cîrlan D., Ţîra E, Corcimari M.    Pe întreaga perioadă de activitate în cadrul Institutului, a subdiviziunii de cercetări în ramura ovicolă, aceasta a suferit mai multe restructurări. Din anul 1976, cele două direcţii de cercetare în cadrul raselor de ovine din ţară au devenit distincte şi conduse pe diverse etape şi programe de: Bogdanovici N., doctorii Babenco V., Buzu I., Boboc Elena, Maşner O., Evtodienco Silvia, Liuţcanov P.

example4
example4

    În cercetările laboratorului au fost cuprinse ferme de ovine din gospodăriile agricole amplasate în zonele pedoclimaterice tipice: pentru rasa Ţigaie din Sudul republicii, iar pentru rasa Ţuşca şi Karakul în raioanele din Centru şi Nord al ţării. Efectivul ovicol suspus cercetărilor de ameliorare a întrunit peste 15 mii de capete. Un accent deosebit în activitatea laboratorului a fost pus pe sistemul de management şi organizare a ramurii ovicole.      Datorită activităţilor de cercetare-ameliorare-implementare a laboratorului către anii '80 ai secolului trecut în republică a fost creat un sistem bine organizat al oviculturii, fondată reţeaua de ferme reproductore şi cele de elită, a sporit considerabil volumul producţiilor obţinute de la ovinele crescute în toate categoriile de ferme, inclusiv şi cele particulare ale ţăranilor. Pentru ameliorararea caracterilor productivi-utile la ovinele din populaţiile autohtone, pe parcurs, au fost cercetate mai multe variante de metode şi căi aplicabile, fiind stabilite cele de succes: - ameliorarea rasei ţigaie prin creştere în rasă pură utilizînd variabilitatea existentă şi combinată cu infuzia de sînge ale tipurilor performante create în cadrul rasei Ţigaie, cum sunt cel de Crimeea pentru lînă-carne şi cel Priazov pentru carne-lînă. Berbecii reproducători de tipurile menţionate sau importat în republică din Ukraina şi Federaţia Fusă; - ameliorarea calităţilor de pielicică a ovinelor indigene Ţuşca prin încrucişarea cu ovinele de rasa Karakul asiat importat preponderent din fermele de elită din Uzbekistan („Cara-Cum”, „Mubrec”, Guzor”, „Aiac-Cuduc”, „Nurata”, „Carnab”, „Chenimeh” şi „Iurii Gagarin”), selectarea şi reproducerea genotipurilor de tip solicitat. În scopul eficientizării şi coordonării centralizate a activităţilor de cercetare-ameliorare ovinelor pentru producţia de pielicică, în anul 1976, pe lîngă Institut a fost creată o Staţiune (filiala) a Institutului Unional de Cercetări Ştiinţifice în Karakultură din Samarcand (Uzbekistan), fiind condusă pînă în anul 1987 de dl Bogdanovici N. În cadrul acestei structuri au activat ca colaboratori, în diferite perioade: Buga V., Buzu I., Zelinschii N., Lăsac Nadejda, Balan Elena, Liuţcanova Ecaterina şi al.. Între a.a. 1988 - 1991 ca şef al secţiei a activat Buzu I., restructurată în laborator de karakultură fiind o subdiviziune din cadrul Institutului. Concomitent, laboratorul pentru cercetarea ovinelor de rasa Ţigaie, din a.1983 este condus de dl BabencoV., avînd în componenţă ca cercetători: Liuţcanov P., Ojog Elena (Buboc), Bartaş Ana, Marzanov N., Leaşuc R., laboranţi Dordostomat Z., Babără V., Scripnic M., Luciac L.
example4
    Cercetările în rasa Ţigaie s-au axat pe problemele de creare a turmelor, tipurilor şi liniilor înalt productive de ovine cu lînă semifină, precum şi consolidarea-ameliorarea calităţilor productive ale ovinelor pentru pielicele. Ca material genetic în lucrările realizate au servit multiplele generaţii şi variante de metişi obţinuţi şi cele mai performante genotipuri din populaţiile autohtone. În rasa ţigaie s-a urmărit crearea turmelor înaltproductive cu producţia de lînă spălată de 2,4-2,8kg şi producţia de carne la oaie/an de 38-42kg, fiind aplicat materialul genetic autohton şi ce ameliorator din tipurile intraraseale de ovine ţigaie: de Crimeea pentru lînă-carne şi Priazov pentru cane-lînă.     O altă direcţie în cercetările efectuate a fost crearea unei rase prolifice de oi cu lînă semifină cu o prolificitatea de 170-200%, producţia de lînă spălată de 2,0-2,3 kg şi producţia de carne de 50-52kg la oaie-matcă. În aceste lucrări s-au realizat multiple încrucişări (direct şi receproc cu rasa Friză specializată în producţia de lapte, rasa Texel, Lincoln şi Landrace filandez) pentru obţinerea şi studiul metişilor, selectarea genotipurilor solicitate în lucrările ulterioare. example4     În continuare, cercetările realizate de laborator în cadrul rasei de ovine Ţigaie au fost conduse de doctorii Boboc Elena (1996-1999) şi Maşner O. (2000-2002).
    De menţionat că, în perioada anilor 1997-2006 cele două entităţi de cercetare: pentru ovine cu lînă semifină şi Karakultură, inclusiv şi investigaţiile în domeniul apiculturii au fost în componenţa unei Secţii.
    Din anul 1997 şi pînă în 2003 secţia a fost condusă de Buzu I. şi apoi de d-na Evtodienco Silvia (2003-2006). În cercetările efectuate cu ovinele karakul de tip solicitat un accent deosebit a fost pus pe selecţia ovinelor brumării cu coloraţii originale ale buclajului.
După transformarea secţiei în laborator (a.2006), subdiviziunea este condusă, pînă în prezent, de dr.hab. Liuţcanov P.     După transformarea secţiei în laborator (a.2006), subdiviziunea este condusă, pînă în prezent, de dr.hab. Liuţcanov P.
example1
    Cercetările efectuate în rasa Ţigaie pe programele realizate de cercetătorii laboratorului au fost soldate cu crearea tipului nou de ovine ţigaie pentru lînă-carne-lapte, aprobat prin ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova nr.67 din 5 aprilie a. 2005 şi brevetat cu brevet de invenţie nr.3440 al AGEPI.
    În urma cercetărilor privind ameliorarea producţiei de pielicele la ovinele autohtone, lucrările s-au totalizat cu crearea şi aprobarea tipului intrarasial de ovine karakul moldovenesc - Tip de ovine karakul pentru pielicele-carne-lapte, care a fost aprobat prin ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova nr.238 din 25 decembrie a. 2007 şi obţinut brevet de invenţie nr.3825 al AGEPI.
example4
example4
example1
example1
example1
example1
example1
example1