OBIECTIVUL PRINCIPAL Al ACTIVITĂŢII INSTITUTULUI

Asigurarea ştiinţifică a sectorului zootehnic în Republica Moldova.


CĂILE DE REALIZARE A OBIECTIVULUI:


 • concentrarea potenţialului ştiinţific asupra problemelor sporirii eficienţei exploatării animalelor de fermă;
 • efectuarea cercetărilor ştiinţifice complexe în ramurile de bază ale sectorului;
 • pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calififare în domeniile de activitate;
 • reciclarea cadrelor din sectorul zootehnic;
 • şcolarizarea crescătorilor de animale;
 • propagarea şi implementarea dirijată în practică a elaborărilor institutului şi ale zootehniei mondiale.

DIRECŢIILE PRINCIPALE DE CERCETARE ALE INSTITUTULUI:


 • elaborarea principiilor ştiinţifice de menţinere şi diversificare a fondului genetic de animale omologate în ţară şi asigurarea funcţionării optime a reproducerii lor;
 • valorificarea raţională a potenţialului productiv al animalelor de rasă prin controlul genetic al caracterelor productiv-utile cantitative şi calitative;
 • elaborarea principiilor noi de sporire a variabilităţii ereditare raselor de animale crescute în ţară;
 • crearea raselor, tipurilor, liniilor, hibrizilor noi cu productivitate şi adaptabilitate sporită prin aplicarea fondului genetic autohton şi a celui din import;
 • elaborarea tehnologiilor performante de creştere, exploatare, reproducere şi nutriţie a animalelor;
 • elaborarea tehnologiilor noi privind producerea şi conservarea furajelor în scopul realizării potenţialului genetic de producţie al animalelor;
 • elaborarea procedeelor, metodelor şi schemelor noi de combatere şi profilaxie a maladiilor la animalele de fermă.