Realizările Institutului


AU FOST ELABORATE:

  3 Monografii:

 • Caracteristica şi valorificarea raţională a plantelor furajere naturale şi cultivate
 • Tip de ovine karakul moldovenesc corpolent: teoria şi practica creării şi perfecţionării
 • Микотоксикозы свиней
 • 14 Recomandări științifico-practice pentru fermieri:

 • Tehnologia creşterii taurinelor şi prelucrării primare a laptelui de vacă;
 • Tehnologia bioconversiei deşeurilor organice şi utilizarea produselor obţinute;
 • Sporirea valorii nutritive a concentratelor prin utilizarea aditivilor furajeri de la SA Medicamentum;
 • Utilizarea Chlorellei Vulgaris în zootehnie ca aditiv biologic eficient;
 • Proiecte și calcule tehnologice pentru ferme de ovine cu diverse capacități de producție;
 • Diagnostica, tratamentul și prevenția mamitelor subclinice la scroafe;
 • Teste imunogenetice și utilizarea lor în ameliorarea taurinelor;
 • Profilaxia și combaterea sterilității la taurine;
 • Aspecte teoretice și practice de creștere a iepurilor de casă;
 • Scheme de obţinere a hibrizilor finali de suine;
 • Măsuri de tratament şi profilaxie a podopatiilor la taurine;
 • Alimentația taurinelor de lapte de genotipuri noi (ghid practic);
 • Tehnologii de furajare a suinelor în condiţiile R. Moldova (ghid practic);
 • Руководство по проведению научных експерементов по кормелению свиней (ghid practic).
 • 4 Programe ramurale și instrucțiuni:

 • Program de ameliorare a taurinelor pentru lapte în Republica Moldova (2014-2020);
 • Programul de creştere şi ameliorare a ovinelor şi caprinelor în R. Moldova (2014-2020);
 • Instrucțiuni de bonitarea a caprinelor crescute pentru lapte cu elemente de selecție;
 • Forme de evidență zootehnnică și de prăsilă pentru ferme caprine.
 • Scheme, metode, procedee, etc:

 • scheme de obţinere a iepurilor hibrizi pentru carne din variantele directe şi reciproce de încrucişare dintre rasele Californiană şi Neozeelandez alb, fiind relevate forma maternă şi cea paternă;
 • scheme de obținere a hibrizilor finali de suine tetra și trirasiale utilizate în cadrul Moldsuinhibrid;
 • schema (perfecţionată) de obţinere în producție a puilor broiler, care permite menţinerea producerii cărnii autohtone de găină la nivel de circa 50% din volumul cărnii pe ţară;
 • schema de creare a populației de găini mixte – Moldovenească roșie;
 • procedee tehnologice noi de îmbogăţire a nutreţurilor combinate pentru viţei cu substanţe biologic active de provenienţă algală – suspensia „Chlorela vulgaris” şi de însilozare a lucernei şi porumbului cu umiditate sporită, aplicând bioconservanţii, ce permit perfecţionarea tehnologiilor de nutriţie şi de preparare a furajelor;
 • schema monitoringului ştiinţific asupra evoluţiei răspîndirii în fermele de bovine, inclusiv gospodăriile casnice ale ţăranilor a virusului leucozei enzootice bovine (VLB) implementată pe un efectiv de peste 13000 capete;
 • procedeu de obținere a extractului lichid din viermicompost;
 • metoda nouă de evaluare a sensibilității microorganismelor la diferite preparate antibacteriene;
 • scheme și forme de utilizare a preparatului ENOXIL pentru tratarea maladiilor la animale (leziuni, mamite, diaree);schema nouă de creștere a vițelelor pînă la vîrsta de 70 zile, ce permite economisirea laptelui integral de vacă în procesul tehnologic de creștere a tineretului de reproducție;
 • cateter nou pentru însămânțarea artificială a oilor;
 • diluanți pentru crioconservarea materialului seminal de vieri;
 • rețetă nouă de nutreț combinat pentru tineretul ovin, care asigură obţinerea unui profit economic net de 304,55 lei/cap și efectuarea înțărcării mai precoce a meilor .
 • OBȚINUTE:

 • 5 brevete de invenție, din care 3 în colaborare națională și internațională (coautori);
 • Medalii și diplome la Expoziții naționale și internaționale - Euroinvent, Infoinvetnt, Inventica, Agrorusi, Zolotaia Oseni;
 • Titlul științific de conferențiar – cercetător – 1 persoană (S. Vacevschii);
 • Membru al Colegiului de redacție a revistei științifice de profil din străinătate – 2 persoane (P. Liuțcanov – Ucraina ; R. Moscalic - F. Rusă).
 • PUBLICATE:

 • Total 311 publicații științifice, inclusiv: 5 monografii, 6 capitole în monografii, 44 articole în reviste și culegeri cu factor de impact, 27 articole în reviste naționale, 166 articole în culegeri naționale și internaționale, 25 rezumate și teze naționale și internaționale, 16 recomandări științifico-practice, 2 programe ramurale, 1 instrucțiune de bonitare.